aansporing

aansporing
{{aansporing}}{{/term}}
[handeling] 〈zie voorbeelden 1
[middel] incentive
voorbeelden:
1   op aansporing van with the encouragement of, urged by; 〈medeplichtigheid〉 aided and abetted by
2   die beloning betekende een aansporing voor hem that reward was an incentive to him

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”